Rejestracja

Program
Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017


Konferencja odbywa sie w dwóch sesjach, aby zapoznać się ze szczegółami każdej z Sesji, prosimy o kliknięcie w odpowiedni przycisk: SESJA I, SESJA II.
 

  0930  

  Powitalna kawa i rejestracja uczestników
  Sesja networkingowa

 

  1000  

  Powitanie uczestników konferencji, wystąpienie
  przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 

SESJA I – Analityczno-prognostyczna
CO PRZYNIESIE ROK 2018? OCENA SKALI WPŁYWU
POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR BUDOWLANY

  1030   Sytuacja budownictwa na tle sytuacji makroekonomicznej kraju
  1045   Koniunktura w budownictwie w roku 2018 zdaniem przedstawicieli branży - sesja multimedialna
  1050   Komentarz głównego analityka ASM - prognoza dotycząca koniunktury na rok 2018
  1100   Budownictwo infrastrukturalne kołem zamachowym sektora???
  1120   Zagrożenia i szanse dla sektora budownictwa infrastrukturalnego
oraz ich implikacje dla sektora materiałów budowlanych - sesja multimedialna
  1125   Komentarz głównego analityka ASM - prognoza dotycząca rozwoju budownictwa infrastrukturalnego w roku 2018
  1130   Przerwa kawowa
  1145   Budownictwo mieszkaniowe 2017, ożywienie i co dalej?
  1205   Będziemy budować i sprzedawać…Budownictwo mieszkaniowe w roku 2018 głos developerów – sesja multimedialna
  1210   Rządowe plany dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego - prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
  1230 Rynek kredytów mieszkaniowych i jego wpływ na przyszłość budownictwa mieszkaniowego – trendy i obserwacje
  1240   Rynek mieszkaniowy w roku 2018, prognozy rozwoju - komentarz głównego analityka rynku ASM
  1245   Wyniki budownictwa niemieszkaniowego oraz perspektywy jego rozwoju
  1300   Kluczowe czynniki decydujące o rozwoju rynku nie mieszkaniowego oraz prognozy na rok 2018 - komentarz głównego analityka rynku ASM
  1305   Brunch

SESJA II - Marketingowa
CZY INTERNET TO PRZYSZŁY KANAŁ SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH?

  1340   Co robi wykonawca w Internecie? Gdzie w sieci znajdę mojego ambasadora? Prezentacja wyników badań dotyczących zachowań wykonawców w sieci
  1355   Skuteczny monitoring marek – poznaj opinie klientów na temat Twojej marki
  1430   Sposoby badania skuteczności komunikatów marketingowych w sieci oraz narzędzi internetowych. Neuromarketing w służbie budownictwa
  1445   Trendy zakupowe materiałów budowlanych. Jak w przyszłości będzie wyglądać sprzedaż materiałów budowlanych.
  1500   Zakończenie konferencji
 

 

20. EDYCJA KONFERENCJI

 
Celem spotkania jest networking
oraz prezentacja prognoz rynkowych
i najnowszych trendów w budownictwie.

Konferencja jest wydarzeniem dedykowanym szerokiemu gronu środowisk zwiazanych z branżą budowlaną:
  • producentom i dystrybutorom materiałów budowlanych,
  • wykonawcom,
  • deweloperom,
  • stowarzyszeniom branżowym
  • oraz instytucjom otoczenia biznesu.


PATRONAT HONOROWYORGANIZATORZY