Rejestracja
Późna rejestracja - od 14 października
Koszt udziału jednej osoby wynosi 950 PLN  + 23% VAT
Koszt udziału kolejnej osoby wynosi 800 PLN  + 23% VAT
Po dokonaniu rejestracji zostanie Państwu wysłana faktura na adres e-mail podany w wformularzy rejestracyjnym oraz pocztowy.
 

20. EDYCJA KONFERENCJI

 
Celem spotkania jest networking
oraz prezentacja prognoz rynkowych
i najnowszych trendów w budownictwie.

Konferencja jest wydarzeniem dedykowanym szerokiemu gronu środowisk zwiazanych z branżą budowlaną:
  • producentom i dystrybutorom materiałów budowlanych,
  • wykonawcom,
  • deweloperom,
  • stowarzyszeniom branżowym
  • oraz instytucjom otoczenia biznesu.


PATRONAT HONOROWYORGANIZATORZY