Rejestracja

Eksperci Międzynarodowej Konferencji
Monitoring Rynku Budowlanego 2017

Małgorzata Walczak-Gomuła
Prezes Zarządu
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. Koordynowała wiele projektów badawczych związanych z rynkiem inwestycyjno-budowlanym, rynkiem pracy oraz projektów społecznych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu analiz gospodarczych oraz badań socjologicznych. Laureatka Laurów Buildera 2014 w kategorii Doradztwo dla budownictwa.
 

Rafał Kus
Zastępca Dyrektora Generalnego
Polski Związek Firm Deweloperskich

Rafał Kus - zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prawnik, manager, PR-owiec, wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Starostwie Powiatowym w Pile,  Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sprawiedliwości. Interesuje się działaniem mediów i SM w XXI wieku oraz budowaniem wizerunku osób i instytucji oraz teatrem.

Beata Tomczak
Główny Analityk Rynku
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych w Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Specjalizuje się w szeroko pojętych analizach branżowych i gospodarczych oraz zarządzaniu projektami, szczególnie dotyczącymi wielkościowych oraz ilościowych projekcji przyszłego potencjału rynku. Ekspertka w dziedzinie diagnozowania problemów, formułowania na ich podstawie zakresu i założeń badawczych, jak również w obszarze prognozowania metodami matematyczno-statystycznymi oraz niematematycznymi.
 

Rafał Sebastian Bałdys-Rembowski
Wiceprezes Zarządu
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

                                                                                                                                               

Prof. dr hab. Waldemar Rogowski
Główny Analityk
Biuro Informacji Kredytowej

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny. Główny analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Kierownik Zakłądu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji inwestycji Szkoły głównej Handlowej w Warszawie. Od połowy lat 90. związany z instytucjami finansowymi. specjalizuje się w bankowości oraz finansach przedsiebiorstwa. 

Marta Łuszczyńska
Project Manager
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka raportu Budowlaniec on-line dotyczącego aktywności wykonawców w Internecie oraz opracowań Plany i Style remontowe Polaków, które obejmują tematykę planowania inwestycji mieszkaniowych i remontów. Odpowiada również m.in. za raport Dystrybucja Materiałów Budowlanych prezentujący dystrybucję w kanale tradycyjnym i nowoczesnym. Specjalizuje się w analizowaniu procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora oraz wykonawcy.
 

Marek Bolek
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, przez całe życie zawodowe związany z Krakowem. Wszystkie inwestycje deweloperskie, które zrealizował od 1997roku wpisują się w koncepcję rozwoju miasta (np. rewitalizacja Zabłocia). Od 2012 roku był Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań zajmując się współpracą z władzami miasta w kwestiach związanych z poprawą funkcjonowania Wydziału Architektury i w zakresie polepszenia współpracy środowisk deweloperskich z ZIKiT. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu SBDiM.

Agnieszka Wójcik-Zachorska
Project Manager
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się w analizach dotyczących rynku budowlanego, głównie sektora niemieszkaniowego. Autorka cyklu raportów Marki w ocenie fachowców.

dr Artur Polak
Naczelnik Wydziału Strategii i Analiz w Departamencie Mieszkalnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki mieszkaniowej, funkcjonowania rynków mieszkaniowych oraz instrumentów finansowania mieszkalnictwa. Pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Naczelnik Wydziału Strategii i Analiz w Departamencie Mieszkalnictwa) odpowiedzialny za wdrażanie poszczególnych strategii, programów i instrumentów polityki mieszkaniowej oraz za sprawy analityczne m.in.: program wsparcia termomodernizacji i remontów, program budownictwa społecznego, program „Rodzina na swoim”, program „Mieszkanie dla młodych”, pakiet „Mieszkanie+”, Narodowy Program Mieszkaniowy, części dotyczące mieszkalnictwa w strategiach rozwoju (w tym Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).
 

Ewelina Dąbrowska
Dyrektor Działu Badań Społecznych i Ewaluacyjnych
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Legitymuje się również certyfikatem MBA zdobytym podczas studiów w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania. Analityk oraz koordynator projektów badawczych o tematyce marketingowej. Specjalistka w zakresie zarządzania oraz finansów i rachunkowości.
 

Marek Skrzyński
Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Odpowiada za przygotowanie i wdrażanie innowacji produktowych i procesowych dedykowanych dla optymalizacji prac badawczych realizowanych w Instytucie ASM, oraz za badania neuromarketingowe. Dyrektor klastra LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej, gdzie wdraża w praktykę biznesową zainteresowania dotyczące budownictwa infrastrukturalnego i logistyki.
Sławomir Grzybek
Dyrektor Departamentu Business Intelligence
Biuro Informacji Kredytowej S.A
 
Odpowiedzialny za obszary analiz portfelowych oraz modeli scoringowych. Wcześniej wieloletni pracownik Banku Zachodniego WBK, w którym pełnił funkcje kierownicze w Pionie Kredytowym. Projektował kredytowe procesy decyzyjne w obszarze kredytów dla klientów indywidulanych oraz kredytów firmowych. Odpowiadał za wdrażanie i monitorowanie polityk kredytowych oraz modeli scoringowych i ratingowych. Posiada doświadczenie również w branży e-Commerce, w obszarze usług finansowych (Grupa Allegro).
 

Prof. dr hab. inż. Jan Deja
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Producentów Cementu

Prof. dr hab. inż. Jan Deja (ur. 1955, Strzelce Opolskie). Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów i materiałów wiążących. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Laureat nagrody Ministra Budownictwa i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony Nagrodą American Concrete Institute za wkład w rozwój spoiw zawierających dodatki mineralne.Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora biura. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura" Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu" (9 edycji). Od listopada 2012 roku kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą; w projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku powołany przez GDDKiA na przewodniczącego Zespołu ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu. Od 2014 roku członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 powołany do Rady Naukowej GDDKiA.
 

Rafał Miazga
Communication Specialist
SentiOne

Communication Specialist w SentiOne, zajmującym się monitoringiem internetu i social mediów. Z PR-em i komunikacją związany od początku swojej kariery zawodowej. W SentiOne odpowiedzialny m.in. za budowanie świadomości rynku na temat social listeningu i contentu na firmowym blogu.

20. EDYCJA KONFERENCJI

 
Celem spotkania jest networking
oraz prezentacja prognoz rynkowych
i najnowszych trendów w budownictwie.

Konferencja jest wydarzeniem dedykowanym szerokiemu gronu środowisk zwiazanych z branżą budowlaną:
  • producentom i dystrybutorom materiałów budowlanych,
  • wykonawcom,
  • deweloperom,
  • stowarzyszeniom branżowym
  • oraz instytucjom otoczenia biznesu.


PATRONAT HONOROWYORGANIZATORZY